https://eurek-art.com
Slider Image

Ulemperne ved en kommerciel plantage

2022

God styring af store plantager øger deres kommercielle værdi.

Kommercielle plantager er en undergruppe af kommercielt landbrug, hvor en bestemt afgrøde dyrkes i stor skala og sælges. Sådanne plantager dyrker blandt andre afgrøder gummi, oliepalm, kokosnød, banan, te og tobaks. De vigtigste egenskaber ved kommercielle plantager er stor landstørrelse, varmt klima, frugtbar jord, billig arbejdskraft, den udbredte anvendelse af pesticider og brugen af ​​genetisk modificeret frø for konsekvent at producere et højt udbytte.

Udnyttelse af arbejdskraft

Arbejdstagere, der arbejder på kommercielle plantager, udnyttes ofte hårdt på grund af lave lønninger og udsættes for umenneskelige arbejds- og levevilkår. På grund af sværhedsgraden af ​​arbejdet og konstant eksponering for solen og giftige stoffer som pesticid har arbejdstagere i disse plantager meget korte levetid, store risici for kræft (hovedsageligt hudkræft) og høj dødelighed for spædbørn. Plantagearbejdere er ofte analfabeter, da plantageejere generelt ikke installerer uddannelsesprogrammer til fordel for arbejderne eller deres børn. Denne analfabetisme er til fordel for plantageejer, da det gør det vanskeligere for arbejderne at finde arbejde andetsteds.

Miljøspørgsmål

Kommercielle plantager har en alvorlig negativ indvirkning på miljøet. Plantager er store virksomheder og kræver meget frugtbart land. Derfor er plantageopdræt i plantagerlande som Indonesien, Malaysia og nogle dele af Indien blevet en af ​​de vigtigste årsager til afskovning. Afskovning ødelægger det lokale økosystem, da dyr mister deres levesteder og er årsagen til udbredt oversvømmelse og jordskred, der på makroniveau øger den globale opvarmning.

pesticider

Kommercielle plantager er aggressive forretningsforetagender. For at sikre, at deres høst ikke påvirkes af insekter, bruger de pesticider som dichlorodiphenyltrichlorethan eller DDT. DDT er kendt for at forårsage skade på økosystemet, da andre dyr indtager det og er forgiftet. F.eks. Forårsagede DDT-anvendelse på californiske gårde næsten udryddelsen af ​​den californiske kondor. Pesticider er giftige ikke kun for dyr, men også for mennesker, da de optages i afgrøden. Denne faktor har givet anledning til debatten mellem organiske afgrøder (pesticidfri) og afgrøder, der blev dyrket ved hjælp af pesticid.

Opløsning

Regeringer tilskynder til kommercielle plantager på grund af princippet om stordriftsfordele: meget af den samme afgrøde kan produceres billigt. Men regeringer bør regulere disse virksomheder ved at vedtage og håndhæve love, der kræver, at plantageejere skal uddanne arbejdsstyrken og betale dem anstændige lønninger, regulere skovrydning og beskytte skove og forbyde pesticider. Forsømmelsen af ​​plantagers ejer og regerings forsømmelse af sociale og miljømæssige ansvar er de største ulemper forbundet med kommercielle plantager.

'The Good Doctor' -stjernen Beau Garrett vender ikke tilbage til sæson 2

'The Good Doctor' -stjernen Beau Garrett vender ikke tilbage til sæson 2

Se hvad der sker, når en kat tænker, at en egern på skærmen er ægte

Se hvad der sker, når en kat tænker, at en egern på skærmen er ægte

Gør det selv Nem at lave kostumer til voksne

Gør det selv Nem at lave kostumer til voksne